เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบ 35 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ณ อาคารศศปาฐกศาลา

งานครบรอบ 69 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 69 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)

งานครบรอบการสถาปนา 47 ปี คณะเศรษฐศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี แห่งการสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์

พิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

งานครบรอบการสถาปนา 55 ปี บัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)


ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search