เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบการสถาปนา 19 ปี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วม แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 19 แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา บริเวณหน้าอาคารจุฬาพัฒน์ 7

งานครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 79 ปี แห่งการสถาปนาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

พิธีตักบาตรและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้บริหาร Toyota Motor Thailand และ Toyota Mobility Foundation หารือความร่วมมือกับ Chula Unisearch

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รองกรรมการผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และ ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง ให้การต้อนรับ มร. ยูกาตะ โอคายามะ ที่ปรึกษาบริหารอาวุโส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

งานครบรอบ 43 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

ผู้บริหารของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม รองกรรมการผู้อำนวยการ และ ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองกรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม


ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search