เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนา ITD

ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD)

งานครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 78 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าเยี่ยมพบและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

งานครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ

งานครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยพลังงาน

เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันวิจัยพลังงาน


ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search