เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

ในรั้ว Unisearch

Open House สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาฯ

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 คุณต่อศักดิ์ พฤกษะริตานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสำนักงาน ในฐานะผู้แทนศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารของสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธี Open House

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมพบและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าพบผู้บริหารสื่อมวลชนค่ายต่าง ๆ เพื่อสวัสดีปีใหม่...

งานครบรอบ 57 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งความสุขในวันเด็ก

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีวงศ์ ศรีบุรี กรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม รองกรรมการผู้อำนวยการ ได้ร่วมกันมอบของขวัญวันเด็กให้กับประธานหอพักจุฬานิวาส


ศูนย์บริการวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2880 โทรสาร. 0-2218-2859
Email: unisearch@chula.ac.th

Search