เข้าสู่ระบบ

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Developed in conjunction with Joomla extensions.

หลักสูตร/การประชุม

เปิดรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารทางการพยาบาล : ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลระดับวิชาชีพ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการพยาบาลระดับต้นและระดับกลาง ให้เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 27 พฤศจิกายน 2560 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรสาร 0-2218-2888 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2560 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณสิรีธร จิระกุล หมายเลขโทรศัพท์ 08-9141-4016

IMAGE GALLERY

Search