งานครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยคณะฯ ได้จัดพิธีถวายการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ 2 รัชกาล พร้อมทั้งจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน