งานครบรอบการสถาปนา 100 ปี คณะวิทยาศาสตร์

     เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารแถบ นีละนิธิ โดยทางคณะฯ ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณหน้าตึกชีววิทยา  1 เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน