พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคตถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคตถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดจัดขึ้น ณ บริเวณเสาธงหน้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย