งานตักบาตรปีใหม่ 2560

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณโถงใต้อาคารจามจุรี 4 เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตลอดปีพุทธศักราชใหม่นี้