งานครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยประชากรศาสตร์

     เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 301 อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ โดยทางวิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน