บริการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

การให้บริการวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และให้คำปรึกษาจัดการฝึกอบรม ในรูปแบบ In-HouseTraining สำหรับการฝึกอบรมเฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ Public Course Training ในหลักสูตรต่างๆ รวมตลอดจนถึงการจัดการศึกษาดูงานเชิงลึก ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ การให้บริการวิชาการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ

In-House Training

  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ
  • หลักสูตรสำหรับองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
  • หลักสูตรสำหรับผู้บริหารภาคเอกชน

Public Course Training

  • ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับสูง ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
  • การบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ยุคการแข่งขัน ตลาดแปรปรวน (RECU)
  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
  • นักบริหารการตลาดอสังหาริมทรัพย์
  • นักขายอสังหามืออาชีพ

ติดต่อ คุณนงลักษณ์ สิงหเสมานนท์ (หัวหน้างานหลักสูตร อบรมและการประชุม)

โทร. 0-2218-2880 ต่อ 131 โทรสาร. 0-2218-2888

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน