บริการตรวจสอบทางเทคนิค

การให้บริการวิเคราะห์ ตรวจสอบและทดสอบวัสดุ โดยเหล่าคณาจารย์และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ทำให้บริการของศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมกับประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการบริการที่มีมานานกว่า 20 ปี มีคุณภาพที่ดีเยี่ยม

โดยในปัจจุบันมีการบริการวิเคราะห์ ตรวจสอบและทดสอบวัสดุ ประกอบด้วย

  • การให้บริการเพื่อวัดประสิทธิ์การซับเสียง การกั้นเสียง การดูดกลืนเสียง (SOUNDABSORPTION COEFFICIENT) ตัวอย่างเช่น  ประตู ผนัง อิฐมวลเบา  ประตูเหล็กม้วน
  • การให้บริการทดสอบประสิทธิภาพระบบหลังคาเย็นจากบ้านตัวอย่าง
  • การให้บริการห้องปฏิบัติการผลิตเสมือนจริง แห่งเดียวในภาคพื้นเอเชีย   

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

คุณสุพรรษา  โกมินทร์  (หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข)

โทร. 0-2218-2880 ต่อ 251  โทรสาร. 0-2218-4173 

Email : nubest_0910@hotmail.com อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน